Martin Kleppe. 


Strukturert designer, brennende engasjert i utviklingsprosessen og skape løsninger fra et brukerperspektiv. Teknologientusiast og hobbysnekker på si.


Fra fysisk til digitalt

Som utdannet Produktutvikler fra NTNU har jeg vært involvert i en rekke utviklingsprosjekter, fra å sortere laks etter kvalitet, en skjermløsning til Tomra sin paneautomat og til å designe komponenter som skal tåle havets påkjenninger. Når jeg i de senere årene har fokusert design og utvikling mot digitale tjenester, ser jeg mange likhetstrekk mellom det fysiske og det digitale. Det aller viktigste, forstå brukeren.

Hvordan lykkes?

For å lykkes med å skape et produkt, nærmest uavhengig om det er et administrasjonsverktøy til internbruk eller en tjeneste for massemarkedet, er det noen nøkkelfaktorer som er helt essensielle.


  • Forstå behovene, både fra markedet og sluttbrukeren.
  • Positivt samarbeidsmiljø der det oppfordres til å komme med idéer og det godtas å gjøre feil.
  • Våge å vise frem et produkt som ikke er helt ferdig ved å teste løsningen tidlig mot reelle kunder.

Ta gjerne kontakt